Shahaf
© Naomi Leshem: «Shahaf» Fotografie 2006, aus der Serie Sleepers
<< | >>